ALGEMENE VOORWAARDEN

COCA-COLA DIGITAAL PLATFORM

LAATSTE AANPASSING: 17 DECEMBER 2019

Wijzigingen aan de voorwaarden

Format van dit digitale platform van Coca-Cola

Auteursrechtbeleid

Content die u met ons deelt

Gedragsregels

Links van dit digitale platform van Coca-Cola

Aansprakelijkheid

Schadeloosstelling

Het beëindigen van uw relatie met dit digitale platform van Coca-Cola

Toepasselijk recht

Prijstrekkingen en wedstrijden