Coca-Cola verpakt haar producten in recyclebare PET-flessen en blikjes. Dus alles wat wordt ingezameld, kan worden hergebruikt. Maar hoe zit het dan precies met het zwerfafval? We vroegen het aan Arjanne Hoogstad, Manager Duurzaamheid van Coca-Cola in Nederland.

Jullie verpakken jullie frisdranken in PET-flessen. Zijn deze plastic flessen geen belasting voor de natuur en het milieu?

"Het duurzamer maken van onze verpakkingen is een belangrijk speerpunt voor ons bedrijf. Verpakkingen zijn nodig om onze producten veilig en kwalitatief aan consumenten te kunnen aanbieden. Tegelijkertijd willen we de milieu-impact van onze activiteiten zo veel mogelijk beperken. Daarom zet Coca-Cola voortdurend stappen om haar verpakkingen duurzamer te maken. Dat doen we in de eerste plaats door steeds minder materiaal te gebruiken, door onder andere het gebruik van lichtere flessen en kortere doppen, waardoor er minder plastic nodig is. Bovendien zorgen we ervoor dat al onze verpakkingen recyclebaar zijn én we steeds meer hergebruikt materiaal gebruiken. Tot slot zoeken we naar nieuwe grondstoffen, zoals PlantPet. Zo willen we de milieu-impact van onze verpakkingen steeds meer beperken. We verlagen de hoeveelheid plastic van onze verpakkingen en brengen de hoeveelheid gerecycled plastic (RPET) juist omhoog."

Wat doen jullie eraan om de hoeveelheid zwerfafval te beperken?

"We vinden dat onze flessen en blikjes niet in de natuur thuishoren. Dat is vooral een boodschap aan de consument die zijn afval op straat of in de natuur achterlaat. Maar die gedragsverandering krijgen wij niet alleen voor elkaar. Daarom zetten wij ons samen met allerlei andere partijen in, zoals gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties, om de consument te stimuleren zijn flesje of blikje in een vuilnisbak, en liever nog de juíste bak te gooien. Als we samen de handen ineenslaan kunnen we meer bereiken. Door afval gescheiden in te zamelen, kunnen wij er daarna weer nieuwe verpakkingen van maken.


Dat doen we op allerlei manieren. Denk aan programma’s die wij ondersteunen als Plastic Heroes en Schoon Belonen. ‘Schoon Belonen’ is een pilot die is gestart door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW en Stichting Natuur en Milieu. Ruim 100 gemeenten gaan scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties belonen voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal. Deze pilot duurt twee jaar. Het einddoel is om erachter te komen welk beloningssysteem leidt tot de grootste vermindering van zwerfafval. Uiterlijk in 2018 moet er een landelijk dekkend inzamelingssysteem worden gerealiseerd. Daarnaast worden grote flessen nog altijd ingezameld met het statiegeldsysteem en worden blikverpakkingen met magneten en andere technieken uit het restafval gehaald wat beide tot hoge inzamelingspercentages leidt.

Het inzamelsysteem Plastic Heroes wordt alsmaar verder uitgebouwd. Nu wordt ruim 140.000 ton plastic uit huishoudens ingezameld en dat was zeven jaar geleden nog nul. Het systeem staat inmiddels en groeit met de dag. Dat is een goed teken, want er is zoveel plastic materiaal dat opnieuw gebruikt kan worden. Uiteindelijk gaat het om een gedragsverandering en dat kost tijd. We zien dat glas, papier en batterijen ook structureel worden ingezameld. Dat is het resultaat van jarenlang bouwen aan zo’n systeem en bijbehorend gedrag. Waarom zou dit dan bij plastic anders zijn?"

Stellen jullie eisen aan leveranciers op het gebied van duurzame verpakkingen?

"Coca-Cola wil tegen 2020 de CO2-voetafdruk van elk drankje dat we op de markt brengen met een derde verminderen. Dat geldt voor de hele waardeketen: van het telen van grondstoffen tot aan het gedrag van de consument. Verpakkingen nemen bijna de helft van de CO2-voetafdruk van deze keten voor hun rekening. Vandaar dat het duurzamer maken van verpakkingen een belangrijk speerpunt is. We werken hierin actief samen met onze leveranciers van verpakkingen. Sinds 2014 vallen onze leveranciers van PET, aluminium blikjes en glas in de categorie ‘high impact’. Dit betekent dat ze worden gestimuleerd hun CO2-voetafdruk te meten en te reduceren, maar ook per product of grondstof informatie hierover te delen. Wij dagen ze hierin uit, maar zorgen ook voor kennis en informatie om hierbij te helpen."