We zetten in op een verantwoorde marketing en verkoop van Coca-Cola producten. Zo maken we bijvoorbeeld nooit rechtstreeks reclame voor onze producten bij kinderen jonger dan 13 jaar. Ook heeft Coca-Cola het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' ondertekend.

Op middelbare scholen hanteren we een gedragscode en geven we invulling aan een verantwoord assortiment volgens de richtlijnen van het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen'.

Wat houdt verantwoorde marketing in?

Onze marketingcampagnes zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Dat betekent dat we geen reclame maken op tv-zenders waarvan de programma’s zijn gericht op basisschoolkinderen. Ook adverteren we niet in magazines en op website die specifiek op kinderen gericht zijn. In Nederland zijn we niet aanwezig op basisscholen. Hiermee leeft Coca-Cola de richtlijnen na van UNESDA - de Europese brancheorganisatie voor frisdranken - die rechtstreeks op jonge kinderen gerichte reclame afwijst.

Gezondere keuze op middelbare scholen en mbo

gezond.png
Coca-Cola is ondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. We nemen verantwoordelijkheid en hebben concrete ambities om middelbare scholen en het mbo een gezondere keuze te bieden. Deze keuze voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Op middelbare scholen bieden we in koelapparatuur een breed en gevarieerd assortiment aan, met nadruk op waters, light en zero dranken.

Gezonde sportkantines

Ook gaan we voor een gezonder aanbod in sportkantines. We werken hiervoor samen met diverse lokale partijen en onze klanten. Het thema 'gezonde sportkantines' is volop in ontwikkeling. Wij gaan mee in vragen van onze klanten over dit thema en zetten ons gericht in voor een gezonder drankenaanbod.