Als wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde onderneming doen we er alles aan om een geloofwaardige en doelmatige partner te zijn. Eind 2015 hebben we toegezegd dat we over zullen gaan tot het bekendmaken van alle door ons verleende financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en partnerschappen op het gebied van welzijn sinds 2010.

We hebben beloofd dit overzicht voor Nederland jaarlijks te actualiseren. Dit is onze derde bekendmaking. Als je deze website regelmatig bezoekt, is het je misschien opgevallen dat we iedere rapportageperiode minder zaken op ons overzicht vermelden. Deze daling is mede het gevolg van het toepassen van nieuwe richtlijnen binnen ons bedrijf met betrekking tot het verlenen van financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn.

In februari 2016 zijn we begonnen met het implementeren van deze richtlijnen zodat we onze betrokkenheid op dit gebied beter kunnen afbakenen. Op dit moment wordt in heel onze organisatie gewerkt aan de toepassing van deze nieuwe richtlijnen. De algemene uitgangspunten:

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en het inschakelen van derden

Het bedrijf (inclusief de stichtingen en de Coca-Cola-bottelaars) zal nooit, rechtstreeks of via derden (zoals een brancheorganisatie), alle financiering verstrekken voor een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn. In plaats daarvan verlenen we uitsluitend financiële steun voor een dergelijk onderzoek indien een entiteit die geen deel uitmaakt van Coca-Cola ten minste 50% van de onderzoekskosten voor haar rekening neemt. Het bedrijf betaalt ook geen vergoedingen of bonussen aan derden, noch vergoedt het bedrijf de reiskosten van deze derden, om de bekendheid met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn te vergroten. Daarnaast zal Coca-Cola nooit als enige partij programma's financieren voor professionals in de gezondheidszorg.

Het bedrijf gaat de financiële steun afbouwen aan de eigen, of aan aan een merk verbonden, gezondheidsplatforms ter bevordering van welzijn. Het gaat ook de steun aan het Beverage Institute for Health and Wellness afbouwen en beëindigen, alsmede de steun aan programma's ter bevordering van een actieve en gezonde leefstijl wereldwijd.

Voedingswaarde-etikettering en voedingsinformatie

Wanneer er geen regelgeving bestaat, wordt voedingsinformatie verstrekt in overeenstemming met de richtsnoeren voor voedingswaarde-etikettering van de Codex Alimentarius (CAC/GL 2-1985).

Coca-Cola in Nederland vermeldt voedingsinformatie op haar verpakkingen in overeenstemming met de nationale voorschriften. Daarnaast wordt op de voorkant van onze verpakkingen calorie-informatie (uitgedrukt in calorieën, kilocalorieën of kilojoules) vermeld, met uitzondering van eigen statiegeld- en hervulbare flessen en multifunctionele flessen (glas en plastic) met permanente, gedrukte etikettering; en gebotteld water met of zonder koolzuur, zonder smaak en ongezoet, inclusief mineraalwater.

Als gevolg van onze mondiale eisen aan voedingswaarde-etikettering die tijdens het rapportagejaar 2016 van toepassing waren, vermelden bijna alle markten energie-(calorie-)informatie op de voorzijde van de verpakkingen (FOP). Indien op de verpakking geen voedingswaarde-etikettering is aangebracht, moet deze informatie op een andere manier worden verstrekt, zoals door middel van een bekendmaking op de website van het bedrijf.

  • Lees voor meer informatie deze blog van Richard Schlasberg, Country Manager van Coca-Cola Nederland.
  • Bekijk de veelgestelde vragen over investeringen van Coca-Cola in gezondheid en welzijn, onze partnerships en onderzoeken.