In 2009 sloot The Coca-Cola Foundation zich aan bij Project Catalyst om de effecten van de landbouwsector op het Groot Barrièrerif in Australië tegen te gaan. Bijna tien jaar later heeft het partnerschap heel wat verwezenlijkt om dit delicate ecosysteem te beschermen.

Het Groot Barrièrerif is de grootste aaneenschakeling van koraalriffen op aarde. Het is niet alleen UNESCO-werelderfgoed, maar ook een van populairste trekpleisters voor toeristen en de Australische bevolking zelf. De huidige gezondheid van het rif baart echter wereldwijd zorgen.

Watervervuiling en de klimaatverandering hebben het rif de voorbije jaren grote schade toegebracht. Hoewel de toestand van het rif verontrustend blijft, worden momenteel heel wat inspanningen geleverd om deze bedreigingen voor het gebied en de fauna tegen te gaan.

Wat is Project Catalyst?

Het in 2009 opgestarte Project Catalyst bestrijdt vervuiling door de landbouw, een van de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid van het rif. De samenwerking tussen The Coca-Cola Foundation, suikerrietboeren, WWF Australia, instanties voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de Australische overheid is erop gericht de agrarische reststoffen die het mariene milieu in gevaar brengen, substantieel te beperken.

Samen helpen de betrokken organisaties lokale landbouwers om met behulp van geavanceerde nieuwe praktijken hun ecologische voetafdruk te verlagen, hun productie te verhogen en de leefbaarheid van de landbouwbedrijven te stimuleren.

“The Coca-Cola Foundation is bijzonder trots op deze lange samenwerking met Project Catalyst. Het is een initiatief waarvan we de toekomst op lange termijn willen verzekeren.” 
 Sarah Prestwood, Senior External Affairs Manager, South East Asia

Het project begon met slechts 19 landbouwers die vastbesloten waren om een verschil te maken in de bescherming van het gebied. Vandaag zetten 139 landbouwers over heel Australië zich in om met duurzame landbouwoplossingen de toekomst tegemoet te gaan.


Hoewel er nog veel werk voor de boeg is, wordt de impact van Project Catalyst stilaan zichtbaar. De vernieuwende technieken van de landbouwers hebben de kwaliteit verbeterd van 150 miljard liter water dat het rif instroomt, en de restproducten verminderd met 180 ton per jaar.