Tijdens de OPEN-sessies werden de duurzaamheidambities van Coca-Cola in Nederland besproken in een transparante setting. Op dinsdag 20 november gingen we in gesprek met onze klanten, NGO’s en experts over verpakkingen en circulariteit. De hamvraag: hoe sluit je de recyclingkringloop zodat er een circulair proces ontstaat?

Met de iconische Erasmusbrug op de achtergrond spraken de aanwezigen in nhow Rotterdam over verpakkingen en circulariteit. Tijdens dit gesprek stond de duurzaamheid van verpakkingen centraal, en werd de focus gelegd op onze eigen verpakkingen, met de nadruk op de PET-fles.

Keuze van de consument

Coca-Cola heeft stevige duurzaamheidsambities als het gaat om actie op verpakkingen. Om deze doelen te behalen kunnen we niet anders dan samenwerken met andere partijen. Maar hoe betrek je partijen, zoals onze leveranciers, klanten en consumenten, die hierin een rol spelen? Ruud Balkenende is Professor of Circulair Product Design aan de TU Delft, en hij vertelde tijdens de sessie over factoren die consumenten verleiden om een bepaalde keuze te maken. Maar het belangrijkste knelpunt voor organisaties is dat de beste keuze niet altijd ‘de juiste optie’ is volgens consumenten. Informatievoorziening en kennis over het onderwerp spelen in dit geval een belangrijke rol. Balkenende zei hierover: “Het is niet zomaar een gegeven dat elke oplossing ook werkt. Gaan we terug naar glazen flessen, of gebruiken we juist iets slimmers?”

ROBINUTRECHT

Dat mensen niet altijd het onderscheid weten te maken tussen feiten en percepties is volgens Hester Klein Lankhorst, Directeur Rebel Next Economy, iets om rekening mee te houden. In haar verhaal deelde ze hoe belangrijk het is dat beslissingen op basis van onderzoek worden genomen, juist bij bedrijven die een grote impact hebben zoals Coca-Cola. Je wilt namelijk duurzame keuzes maken, die het beste resultaat bieden op de lange termijn, en die niet onderhevig zijn aan perceptie.

Social nudging

Maar als je mensen wilt verleiden om bewust of onbewust een bepaalde keuze te maken, hoe gaat dat precies? Mats Postema, Gedragswetenschapper bij Pennock & Postema, legde uit hoe “Nudging” werkt. Dit betekent simpelweg het uitlokken van gewenst bepaald gedrag, oftewel iemand een duwtje in de juiste richting geven zodat bepaald gedrag makkelijker wordt. En de aanwezigen werden bij aankomst al getest maakten bij aankomst al kennis met nudging, want bij de ingang hingen er twee kapstokken, één voor vrouwen en één voor mannen. Hiermee wilde Postema een simpel voorbeeld van een nudge laten zien: “We denken dat we heel bewust een eigen keuze maken, maar in werkelijkheid gebeurt dat veel minder dan je denkt.”

Toch is het “Social Nudging” dat steeds vaker wordt ingezet. Social Nudging is het eerst achterhalen van wat mensen drijft om vervolgens specifiek in te zetten op die drijfveren met de juiste technieken: “Er zijn volgens ons drie soorten drijfveren: oerdrijfveren, sociale drijfveren en rationele drijfveren. Als je een bepaald gedrag wilt stimuleren, dan moet je eerst weten wat iemand drijft en vervolgens kan je met de juiste technieken specifiek inzetten op de drijfveren.”

ROBINUTRECHT

Kracht van onze merken

Alle beschikbare kennis moet natuurlijk ook worden ingezet om te komen tot een daadwerkelijke verandering in het gedrag. Om hier een bijdrage aan te leveren gebruiken we op verschillende manieren de kracht van onze merken. Zo werd onze reclame waarin recycling het hoofdonderwerp was en de animatievideo Love Story besproken als voorbeelden hiervan. Maar het publiek schuwde niet om kritische vragen te stellen over onze flessen en blikjes. Zo dachten velen mee over alternatieven voor bijvoorbeeld de wikkels van onze 6-packs, maar ook alternatieve materialen voor PET stonden ter discussie. Dit zorgde voor een open gesprek en een gezonde uitwisseling van ideeën en visies. Eén punt bleef centraal: iedereen is gemotiveerd een bijdrage te leveren om uiteindelijk op een duurzamere manier met verpakkingen om te gaan.