Coca-Cola wil tegen 2020 de CO2-voetafdruk met een derde verminderen. Een belangrijke stap hierin is het duurzamer maken van onze verpakkingen én bijdragen aan verschillende initiatieven om afval te kunnen recyclen, zoals Schoon Belonen.

In de pilot Schoon Belonen worden scholen en sportclubs betrokken bij zwerfafvalbestrijding en recycling, en daarvoor door de gemeente op passende wijze beloond. We spraken Kees Kerstens, Projectleider van Schoon Belonen, die meer uitlegt over het idee achter dit initiatief.

Het project Schoon Belonen is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en Stichting Natuur & Milieu. Deze initiatiefnemers wilden naast alle bestaande initiatieven op het gebied van zwerfafvalbestrijding en recycling er een tandje bij zetten in 2015. "We hebben bekeken hoe de aanpak van zwerfafval en recycling van verpakkingsmateriaal nog uitgebreid kon worden, waarbij je ook een brede maatschappelijke betrokkenheid organiseert. Zo ontstond de 2-jarige pilot Schoon Belonen," vertelt Kees Kerstens. 

Scheiden en bestrijden

Met Schoon Belonen worden twee werelden aan elkaar gekoppeld: het scheiden van afval en het bestrijden van zwerfafval. "Dit doen wij zodat het afval, vaak waardevolle grondstoffen, zoveel mogelijk gerecycled kan worden en zwerfafval wordt voorkomen. We doen dit met hulp van maatschappelijke organisaties, die midden in de samenleving staan. Gemeenten roepen sportclubs, scholen, buurthuizen en kinderboerderijen op om mee te doen aan dit initiatief en zo hun flesjes, blikjes en ander verpakkingsmateriaal te scheiden en de omgeving schoon te houden."

Beloning voor je bijdrage

Deelnemers worden op verschillende manieren beloond voor hun bijdrage. Sommige gemeenten kiezen ervoor om voor elke ingezamelde zak plastic en blikjes een vast bedrag te geven, anderen kiezen ervoor om bij een bepaald aantal zakken bijvoorbeeld een barbecue of ander evenement te organiseren. Er zijn ook gemeenten die acties belonen: op het moment dat een gebied van 100 meter rond een school of sportclub wordt schoongehouden, krijgen ze een bepaald bedrag. "We bekijken ook met gemeenten of we producten kunnen aanbieden van gerecycled plastic, zoals een lunchtafel of skateboards. Het leukste vind ik gemeenten die de beloningen combineren, zoals de gemeente Rotterdam die een paar euro per zak gescheiden afval geeft én als je ook nog meedoet met acties voor het opruimen van zwerfafval, de verdubbelaar inzetten – of zelfs de verdriedubbelaar. Zo combineer je beide projectdoelen in je beloning," vertelt Kees. 

Zwerfafval recyclen

Deelnemende organisaties ruimen álle zwerfafval op, dus niet alleen flesjes, blikjes en verpakkingsmateriaal, maar alles wat er op straat ligt. Vervolgens wordt dit verwerkt met de rest van het zwerfafval. "Ook zetten we met maatschappelijke organisaties in op afvalscheiding. Plastic wordt verwerkt door plastic recyclers, zodat er nieuwe grondstoffen en producten van gemaakt kunnen worden en de blikjes vinden hun weg naar metaalrecyclers. Als iedereen zich inzet én we goed samenwerken, kunnen we zorgen voor een schonere leefomgeving."

Bewustwording is winst

"Dit jaar meet Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de resultaten en komen we erachter of gebieden echt schoner worden in gemeenten die meedoen aan Schoon Belonen. We zijn in ieder geval al erg verrast door het enthousiasme van gemeenten om mee te doen. Er doen meer gemeenten mee dan wij dachten: wel meer dan 100! Bewustwording van de deelnemers is al een winst," zegt Kees. 

Wil je zelf bijdragen? Kijk op de website of jouw gemeente meedoet aan Schoon Belonen. Ook buiten de pilot kan je natuurlijk je steentje bijdragen door zwerfafval op te ruimen.