In september 2015 hebben onze collega’s in de Verenigde Staten voor het eerst een overzicht gepubliceerd van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn, de financiering van onderzoek en individuele professionals sinds 2010 en donaties die zijn gedaan namens The Coca-Cola Foundation, die zich wereldwijd richt op de ondersteuning van maatschappelijke programma’s. The Coca-Cola Company gaf toen aan dit elk jaar te updaten. In december 2015 heeft Coca-Cola Nederland het voorbeeld van de VS gevolgd en maakt nu een geüpdatet overzicht inclusief dit jaar bekend. Hierbij willen we benadrukken dat we in Nederland uitsluitend betrokken zijn bij partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn. De donaties aan dit soort Nederlandse projecten zijn gedaan namens The Coca-Cola Foundation. In Nederland is in deze periode geen sprake geweest van individuele financiële steun aan of betrokkenheid bij onderzoek. Daarom maken we de details bekend van deze partnerships van Coca-Cola Nederland en de donaties die The Coca-Cola Foundation in Nederland heeft ondersteund.

Ik geloof dat dit het juiste is om te doen. Ik denk bovendien dat het erg belangrijk is uit te leggen waarom we hebben besloten deze informatie te delen met iedereen die hiervan kennis wil nemen.

Een aantal jaar geleden heeft Coca-Cola een verklaring afgelegd waarin ze benadrukte dat ze haar verantwoordelijkheid wil nemen op het gebied van gezondheid en welzijn. Zoals het voorkomen van overgewicht en vraagstukken die hiermee raakvlakken hebben. In Nederland berust onze inzet op twee pijlers: mensen helpen bij het beperken van de calorie-inname via onze producten en mensen stimuleren om een verantwoorde keuze te maken.

We hebben deze uitgangspunten in onze productontwikkeling toegepast. In Nederland biedt The Coca-Cola Company nu 11 merken aan en van de meeste frisdranken is een calorievrij of een caloriearm alternatief verkrijgbaar. Van drie merken is geen calorievrij of caloriearm alternatief beschikbaar: Appletiser, Minute Maid en Kinley. Daarnaast bieden we verschillende verpakkingsgroottes aan en vermelden we overzichtelijke informatie over de samenstelling van onze producten op de etiketten van al onze flessen en blikjes.  Bovendien investeren we in de marketing van calorievrije en caloriearme alternatieven van onze dranken.

In de afgelopen tien jaar heeft Coca-Cola in Nederland een caloriereductie van 10 procent gerealiseerd. Ons doel is in 2020 15 procent minder calorieën ten opzichte van het basisjaar 2012 in de markt zetten (van het gewogen gemiddelde hoeveelheid calorieën per 100 ml). We hebben verschillende partnerships gefinancierd met maatschappelijke organisaties om onze kennis op het gebied van gezondheid en welzijn, waaronder lichaamsbeweging, te vergroten. We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen zich afvragen of dit passend is en of we hierover voldoende openheid van zaken geven. Daarom maken we een overzicht openbaar van de partnerships die we sinds 2010 in Nederland financieren. Dit markeert het begin van een wereldwijde uitrol, in navolging van de eerdere openbaarmaking in de VS. Elk land zal deze gegevens openbaar maken en hiervan elk jaar een update publiceren.

We hebben ook een begin gemaakt met een herziening van internationale protocollen die we volgen als we in de toekomst beslissingen over financieringen nemen. Deze protocollen worden ontwikkeld om te waarborgen dat projecten die we financieren als relevant en geloofwaardig worden beschouwd. We willen deze informatie aan iedereen beschikbaar stellen en daarom gaan we vandaag over tot deze openbaarmaking.

Het totale bedrag dat Coca-Cola Nederland tussen 1 januari 2010 en 30 september 2017 heeft besteed aan partnerships, is 2.889.836,00 euro. Het totale bedrag dat The Coca-Cola Foundation heeft besteed aan donaties is 618.224,52 euro.

Tussen 30 september 2016 en 30 september 2017 is er een bedrag van 439.836 euro geïnvesteerd in partnerships.

Partnerships

Uit het overzicht blijkt dat het grootste deel van de projecten die Coca-Cola Nederland financiert, bestemd is voor partnerships met liefdadigheidsorganisaties, de publieke sector en not-for-profit organisaties. Deze programma’s zijn erop gericht een maximale impact te realiseren in de lokale gemeenschappen waarin zij worden uitgevoerd.

Onderstaand volgt een korte toelichting op onze investeringen in programma’s gericht op het ondersteunen en stimuleren van een gezonde ontwikkeling van jongeren:

NOC*NSF - Olympic Moves

Om meer middelbare scholieren plezier te laten beleven in het samen bewegen, nieuwe vriendschappen te laten sluiten en geïnspireerd te raken om te blijven sporten zijn NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Coca-Cola Nederland in 2003 ‘Olympic Moves’ gestart. Olympic Moves is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het doel van Olympic Moves is om jongeren tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving kennis te laten maken met verschillende vormen van sport en het plezier van sporten met elkaar te laten beleven. Meer dan 100.000 jongeren van ruim 300 middelbare scholen (ruim 50 procent) worden jaarlijks bereikt met Olympic Moves.

Olympic Moves is een netwerkorganisatie waarin NOC*NSF, KVLO, Zilveren Kruis en Coca-Cola Nederland samenwerken. Olympic Moves heeft geen eigen zelfstandige juridische entiteit. De netwerkpartners Zilveren Kruis en Coca-Cola Nederland betalen een jaarlijkse bijdrage, waarbij NOC*NSF deze bijdragen coördineert. Dit werkt efficiënt en is in het belang van het programma. De KVLO levert personele inzet ten behoeve van de toernooiorganisatie.

Dit partnership vertegenwoordigt sinds 2010 2.560.000,00 euro.

Jeugdsportfonds

Coca-Cola Nederland werkt samen met organisaties die een gebalanceerde leefstijl en voldoende lichaamsbeweging aanmoedigen. Zo maakte zij in maart 2014 een driejarige samenwerking bekend met het Jeugdsportfonds. Beide partijen delen de ambitie om meer jongeren het plezier van samen sporten te laten ervaren. Met dit partnership investeert Coca-Cola Nederland samen met de bottelaar in de groei van het Jeugdsportfonds van 30.000 naar 40.000 jongeren per jaar. Hiermee bouwt zij voort op haar inspanningen in de schoolsportcompetitie Olympic Moves. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen door hen de mogelijkheid te bieden bij een sportvereniging te sporten. Dit partnership vanuit Coca-Cola Nederland vertegenwoordigt sinds 2014 200.000,00 euro.

Gemeente Dongen – JOGG Dongen

Ook draagt Coca-Cola Nederland sinds 2012 bij aan de lokale ondersteuning van JOGG Dongen. Het Brabantse Dongen is een zogenoemde JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Hier bundelen publieke en private partijen de krachten om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Aangezien de productielocatie van Coca-Cola Nederland in Dongen is, levert zij een bijdrage aan dit lokale project waarmee onder andere meer beweging op school en betere sportterreinen worden gerealiseerd. Dit partnership vertegenwoordigt sinds 2012 25.000,00 euro.

Kenniscentrum Zoetstoffen

Coca-Cola Nederland is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen (FWS). In 2015 zijn de leden van FWS verzocht de herlancering van zoetstoffen.nl en de daaraan gekoppelde communicatie-activiteiten te ondersteunen met een aanvullende bijdrage. Coca-Cola heeft sinds 2015 hiertoe een bijdrage van 104.836,00 euro gedaan.

In 2017 heeft Kenniscentrum Zoetstoffen de campagne ‘Zoetstof is OK!’ opgezet, in samenwerking met Coca-Cola Nederland. Een interactieve stand was op diverse events door het hele land te bezoeken, waar bezoekers meer informatie kregen over zoetstoffen.

Het Kenniscentrum Zoetstoffen (KCZ) is een initiatief van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). De doelstelling van het KCZ is om informatie over zoetstoffen beter toegankelijk te maken en misverstanden uit de wereld te helpen op basis wetenschappelijk onderbouwde feiten.

Donaties vanuit The Coca-Cola Foundation

In 2012 en 2014 heeft The Coca-Cola Foundation een donatie gedaan aan twee Nederlandse organisaties. In 2012 ontving de Stichting Vrienden van Gezond Gewicht - verbonden aan het Convenant Gezond Gewicht - 250.000 US dollar* (187.688,00 euro) ter ondersteuning van DrinkWater-projecten in het kader van het JOGG-programma (Jongeren Op Gezond Gewicht). In 2014 heeft The Coca-Cola Foundation 600.000 US dollar* (430.536,52 euro) gedoneerd aan het Jeugdsportfonds om sportkansen voor jongeren tot 18 jaar te realiseren.

Samen vertegenwoordigen deze twee donaties sinds 2012 een bedrag van 850.000 US dollar* (618.224,52 euro).

Onderzoek

We zetten voortdurend in op innovatie om onze producten te verbeteren en in te spelen op veranderende klantbehoeften. Onderzoek stelt ons al 131 jaar in staat om onze business te ontwikkelen.

Het is niet zo dat we lichaamsbeweging als de enige of zelfs de belangrijkste manier beschouwen om overgewicht te voorkomen. We zijn ons er van bewust dat een gematigde consumptie en evenwichtige voeding minstens zo belangrijk zijn. Dat is waarom we veel hebben geïnvesteerd in het aanpassen van de productsamenstelling van talrijke dranken om de hoeveelheid calorieën te beperken. In ons Duurzaamheidsverslag is alles te lezen over deze en andere activiteiten die we in de afgelopen drie jaar hebben gerealiseerd.

Wel geloven we dat lichaamsbeweging een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van overgewicht. Onderzoek kan ons helpen om ons begrip hiervan te vergoten en kennis te verzamelen over de effectiviteit van de toevoeging van caloriearme, natuurlijke zoetstoffen voor een goed management van het gewicht. Ook kunnen we dankzij onderzoek waardevolle gegevens verzamelen die inzicht bieden in de resultaten van interventies die deel uitmaken van verschillende maatschappelijke programma’s die we ondersteunen, waaronder Olympic Moves.

Kennis en advies

Tenslotte luisteren we ook naar en leren we van individuele deskundigen. Hun kennis en advies helpt ons bij het ontwikkelen van onze activiteiten. We werken samen met vooraanstaande experts die toonaangevend zijn in hun vakgebied om er zeker van te zijn dat we toegang krijgen tot hoogwaardig advies en betrouwbare gegevens. Deze experts hebben volledige controle over het onderzoek dat zij doen, dat objectief en onafhankelijk is en we verwachten dat zij openheid van zaken geven over hun financiële bronnen in alle publicaties over werkzaamheden die door ons zijn gefinancierd.

Ik hoop dat we met deze openbaarmaking inzicht kunnen geven in onze inspanningen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We zullen op deze ingeslagen weg doorgaan, met als doel helder inzicht te geven in de projecten die we ondersteunen en hiervan jaarlijks een update publiceren.

Richard Schlasberg is Country Manager van Coca-Cola Nederland.

 • Bekijk de veelgestelde vragen over investeringen van Coca-Cola in gezondheid en welzijn, onze partnerships en onderzoeken.
 • Lees de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en inschakelen van derden.

Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van de investeringen van Coca-Cola in partnerships op het gebied van gezondheid, voeding of lichaamsbeweging. 

Titel

Type

Organisatie

Bedrag

Datum

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2013

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2014

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2015

 

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2016

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2017

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2010

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2011

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2012

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2013

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2014

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2015

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2016

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2017

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2014

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2015

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2016

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2017

Kenniscentrum Zoetstoffen

Partnership

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen

 

€ 40.000,00

 

2015

Kenniscentrum Zoetstoffen
Zoetstof is OK project

Partnership

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen

 

€ 64.836,00

 

2017

JOGG DrinkWater project (EPODE)*

Partnership

Stichting Vrienden van Gezond Gewicht

€ 187.688,00

2012

 

Jeugdsportfonds*

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 430.536,52

2014


* heeft betrekking op financiering door The Coca-Cola Foundation

Raadpleeg al onze FAQ’s

Als onderdeel van onze overeenkomsten met sommige organisaties zijn we verplicht om vooraf toestemming te vragen om gegevens zoals in het bovenstaande overzicht te publiceren. Het geaggregeerde bedrag van aanvullende financiering die in de afgelopen vijf jaar aan deze organisaties is verstrekt, bedraagt 2.889.836,00 euro.

Onze benadering van financiering van wetenschappelijk onderzoek:

Voor alle bovengenoemde financiering van onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn geldt voor de onderzoekers dat:

 • van hen wordt verwacht dat zij feitenonderzoek doen, dat transparant is en objectief ontwikkeld;
 • van hen wordt verwacht dat zij komen tot een passend geformuleerde hypothese en dat zij onderzoek doen dat antwoord zal geven op de bijbehorende vragen, in plaats van onderzoek dat leidt tot een bepaalde uitkomst;
 • zij volledige zeggenschap hebben over de ontwikkeling van het onderzoek, over de uitvoering ervan en over het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens;
 • zij worden aangemoedigd om te publiceren;
 • en van hen wordt verwacht dat zij hun financieringsbronnen vermelden in alle publicaties en openbare presentaties van de gegevens.

Onderdelen die zijn opgenomen en uitgesloten van het overzicht dat op 14 december 2017 is gepubliceerd:

Opgenomen partnerships:

1. Financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca-Cola Foundation, ten behoeve van onderzoek met betrekking tot inname, voeding en gezondheid, of lichaamsbeweging, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland.

2. Financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca-Cola Foundation, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland voor programma's en communicatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en voeding of lichamelijk welzijn.

Uitgesloten partnerships en onderzoek:

 1. financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca-Cola Foundation aan juridische entiteiten die niet zijn gevestigd in Nederland.
 2. financiering die is verstrekt door bottelaars die samenwerken met Coca-Cola
 3. onderzoek naar nieuwe ingrediënten, verpakkingen, producten of merken
 4. onderzoek naar ingrediënten, verpakkingen, producten of merken die niet zijn gerelateerd aan calorie-inname, voeding en gezondheid of lichaamsbeweging.
 5. betalingen aan dienstverleners op het terrein van mediaservices, advertenties en logistiek ter ondersteuning van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn en communicatie-activiteiten als vermeld
 6. betalingen lager dan 500 euro in totaal op jaarbasis.

In dit overzicht hanteren we de term ‘partnership’ op een informele manier, refererend aan onze relaties met entiteiten die zijn gevestigd in Nederland die financiering hebben ontvangen van The Coca-Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca-Cola Foundation ter ondersteuning van programma’s op het gebied van gezondheid en welzijn en voor communicatie-activiteiten tussen 2010 en 2017. 

Periode: 1 januari 2010 tot 30 september 2017

Munteenheid: alle bedragen zijn genoteerd in euro exclusief BTW. We hebben alles in het werk gesteld om een overzicht te geven van alle relevante financieringen op het gebied van gezondheid en welzijn. Indien wij gegevens niet hebben vermeld die wel aan de criteria voor opname in deze lijst voldoen, zullen we deze in de eerstvolgende update, die we elk jaar willen publiceren, bekendmaken.

* heeft betrekking op financiering door The Coca-Cola Foundation. 

NB: Dit verhaal dateert van 14/12/2017. Sinds 2018 is Coca-Cola in Nederland geen vaste partner van het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer.