• Bekijk de veelgestelde vragen over investeringen van Coca-Cola in gezondheid en welzijn, onze partnerships en onderzoeken.
  • Lees de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en inschakelen van derden.

Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van de investeringen van Coca-Cola in partnerships op het gebied van gezondheid, voeding of lichaamsbeweging. 

Titel

Type

Organisatie

Bedrag

Datum

Special Olympics Partnership Special Olympics Nederland € 5.000,00 2017
Special Olympics Partnership Special Olympics Nederland € 25.000,00 2018

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2013

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2014

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2015

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2016

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE)

Partnership

Gemeente Dongen

€ 5.000,00

2017

JOGG-Dongen, lokaal project (EPODE) Partnership Gemeente Dongen € 5.000,00 2018

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2010

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2011

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2012

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2013

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2014

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2015

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2016

Olympic Moves

Partnership

NOC*NSF

€ 320.000,00

2017

Olympic Moves Partnership NOC*NSF € 320.000,00 2018
Olympic Moves Partnership NOC*NSF € 250.000,00 2019

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2014

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2015

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2016

Jeugdsportfonds - gezamenlijk project met Coca-Cola European Partners (totaal € 100.000)

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 50.000,00

2017

Kenniscentrum Zoetstoffen

Partnership

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen

 

€ 40.000,00

 

2015

Kenniscentrum Zoetstoffen
Zoetstof is OK project

Partnership

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen

 

€ 64.836,00

 

2017

Kenniscentrum Zoetstoffen  Partnership Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen € 49.500 2018
Kenniscentrum Zoetstoffen  Partnership Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen € 41.500 2019

JOGG DrinkWater project (EPODE)*

Partnership

Stichting Vrienden van Gezond Gewicht

€ 187.688,00

2012

 

Jeugdsportfonds*

Partnership

Stichting Jeugdsportfonds

€ 430.536,52

2014


* heeft betrekking op financiering door The Coca-Cola Foundation

Als onderdeel van onze overeenkomsten met sommige organisaties zijn we verplicht om vooraf toestemming te vragen om gegevens zoals in het bovenstaande overzicht te publiceren. Het geaggregeerde bedrag van aanvullende financiering die in de afgelopen vijf jaar aan deze organisaties is verstrekt, bedraagt 3.269.336,00 euro.
Onze benadering van financiering van wetenschappelijk onderzoek:
Voor alle bovengenoemde financiering van onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn geldt voor de onderzoekers dat:
-        van hen wordt verwacht dat zij feitenonderzoek doen, dat transparant is en objectief ontwikkeld;
-        van hen wordt verwacht dat zij komen tot een passend geformuleerde hypothese en dat zij onderzoek doen dat antwoord zal geven op de bijbehorende vragen, in plaats van onderzoek dat leidt tot een bepaalde uitkomst;
-        zij volledige zeggenschap hebben over de ontwikkeling van het onderzoek, over de uitvoering ervan en over het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens;
-        zij worden aangemoedigd om te publiceren;
-        en van hen wordt verwacht dat zij hun financieringsbronnen vermelden in alle publicaties en openbare presentaties van de gegevens.
Onderdelen die zijn opgenomen en uitgesloten van het overzicht dat op 17 december 2019 is gepubliceerd:
Opgenomen partnerships:
1. Financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca-Cola Foundation, ten behoeve van onderzoek met betrekking tot inname, voeding en gezondheid, of lichaamsbeweging, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland.
2. Financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca-Cola Foundation, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland voor programma's en communicatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en voeding of lichamelijk welzijn.
Uitgesloten partnerships en onderzoek:
1.     financiering verstrekt door The Coca-Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca-Cola Foundation aan juridische entiteiten die niet zijn gevestigd in Nederland.
2.     financiering die is verstrekt door bottelaars die samenwerken met Coca-Cola
3.     onderzoek naar nieuwe ingrediënten, verpakkingen, producten of merken
4.     onderzoek naar ingrediënten, verpakkingen, producten of merken die niet zijn gerelateerd aan calorie-inname, voeding en gezondheid of lichaamsbeweging.
5.     betalingen aan dienstverleners op het terrein van mediaservices, advertenties en logistiek ter ondersteuning van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn en communicatie-activiteiten als vermeld
6.     betalingen lager dan 500 euro in totaal op jaarbasis.
In dit overzicht hanteren we de term ‘partnership’ op een informele manier, refererend aan onze relaties met entiteiten die zijn gevestigd in Nederland die financiering hebben ontvangen van The Coca-Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca-Cola Foundation ter ondersteuning van programma’s op het gebied van gezondheid en welzijn en voor communicatie-activiteiten tussen 2010 en 2019.
Periode: 1 januari 2010 tot 30 september 2019
Munteenheid: alle bedragen zijn genoteerd in euro exclusief BTW. We hebben alles in het werk gesteld om een overzicht te geven van alle relevante financieringen op het gebied van gezondheid en welzijn. Indien wij gegevens niet hebben vermeld die wel aan de criteria voor opname in deze lijst voldoen, zullen we deze in de eerstvolgende update, die we elk jaar willen publiceren, bekendmaken.
* heeft betrekking op financiering door The Coca-Cola Foundation.
NB: per 2018 is Coca-Cola in Nederland geen vaste partner van het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer.