Water is niet alleen van levensbelang voor onze planeet, het is ook cruciaal voor Coca-Cola. Daarom gaan we zo zuinig mogelijk met water om en proberen we het water dát we gebruiken voor de productie van onze dranken waar mogelijk te recyclen.

We hebben ambitieuze doelen als het gaat om duurzaam watermanagement. Zo willen we in 2020 nog slechts 1,2 liter water gebruiken om 1 liter van onze frisdrank te maken, terwijl we in 2007 nog 1,75 liter water per liter frisdrank nodig hadden. Water is een onmisbaar ingrediënt voor onze dranken - frisdrank bestaat voor 89%-99% uit water - en we gebruiken het ook in het productieproces om te koelen, om te wassen en te spoelen.

Water besparen in Dongen

In 2015 gebruikten we bij Coca-Cola in Nederland in totaal 733.000 m3 water voor de productie van onze frisdranken. In onze fabriek in Dongen voegen we tijdens het reinigen van glazen flessen een kleine hoeveelheid CO2 toe aan het spoelwater, zodat we hier minder van nodig hebben. Ook gebruiken we geen zeepwater meer voor de smering van transportbanden voor blikjes en PET-flessen. In onze nieuwe machines gebruiken we geen water maar geïoniseerde lucht om - voorafgaand aan het vullen - geblazen flessen en blikjes te reinigen. Deze innovaties dragen bij aan onze doelstelling voor 2020.


Water recyclen of teruggeven aan de natuur

Naast het verminderen van ons waterverbruik, willen we meer water hergebruiken en waterwingebieden beschermen. Zo is 100% van ons afvalwater in 2015 behandeld op basis van standaarden die gelden voor de bescherming van het leven in de zeeën en oceanen, zoals de Europese Kaderrichtlijn water. Het afvalwater dat we in de fabriek in Dongen niet meer kunnen hergebruiken, wordt door ons voorgezuiverd waarna het waterschap dit nazuivert en aan de lokale natuur teruggeeft. 

De Wildert beschermd

Via het Bronwater Beschermingsplan zorgen we dat het voedingsgebied van onze bronnen in Dongen beschermd wordt tegen mogelijke vervuiling. De natuurlijk mineraalwaterbronnen De Wildert, die zich op 110 tot 195 meter diep bevinden, zijn beschermd door een dikke kleilaag. Tevens zijn er strenge regels verbonden aan boringen, bodemenergiesystemen en grond- en funderingswerken in de omgeving. Lees meer over ons natuurlijk mineraalwater van Brabantse bodem.

NL-0074-8-Minder-water-gebruiken-meer-recyclen-bijbeeld.png

Gouden EWS-certificaat

In december 2012 ontving onze fabriek in Dongen als eerste in de Europese voedingsmiddelen-industrie het Gouden EWS-certificaat. Deze standaard van het European Water Stewardship beloont ondernemingen die uitzonderlijke inspanningen leveren voor een duurzaam waterbeheer. De certificering is in 2018 verlengd tot februari 2022.