Coca-Cola en het Jeugdsportfonds werken samen om meer jongeren het plezier van samen sporten te laten ervaren. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

jeugdsportfonds-logo.png
Kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak niet de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging. Voor deze kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in sommige gevallen ook de sportattributen en -materialen. Daarnaast willen we via onze samenwerking zo veel mogelijk jongeren stimuleren een gebalanceerde leefstijl te volgen. 

Meer dan 40.000 jongeren geholpen

Dankzij financiële ondersteuning kan het Jeugdsportfonds steeds meer jongeren helpen aan een sportlidmaatschap en sportmaterialen. In 2014 hebben bijna 30.000 jongeren kunnen sporten dankzij een bijdrage van het Jeugdsportfonds. In 2015 was dit aantal al 40.000 en we hopen dat in 2016 nog meer jongeren kunnen sporten dankzij een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Wij dragen met trots ons steentje bij en realiseren door onze bijdrage zo’n 400 sportwensen per jaar.

Win a ball, Give a ball

De samenwerking met het Jeugdsportfonds ging van start met de campagne 'Win a ball, give a ball' tijdens het EK Voetbal in 2014. Met deze campagne, die in verschillende landen lanceerde, maakten consumenten kans op een originele EK-bal. Bij elke gewonnen bal werd er ook een bal aan het Jeugdsportfonds geschonken. Dit kwam neer op 500 ballen per dag. Dankzij de financiele ondersteuning kan het fonds extra jongeren helpen aan een sportlidmaatschap en sportmaterialen.

Wist je dat…

… er in Nederland 150.000 jongeren zijn die geen lid kunnen worden van een sportvereniging, omdat hun ouders er niet voldoende geld voor hebben? 

Kijk voor meer informatie op jeugdsportfonds.nl.

 

NB: Dit verhaal dateert van 23/06/2016. Sinds 2018 is Coca-Cola in Nederland geen vaste partner van het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer.