Het doel: jongeren in beweging krijgen. Het middel: Futsal Fissa. Zaalvoetbal op school, maar als onderdeel van een veel breder programma. Waarbij alle klasgenoten hun eigen specifieke talenten kunnen ontplooien en inzetten.

En waarbij de sportieve, maar ook de creatieve, de organisatorisch sterke, de sociaalvaardige én de wiskundig slimme leerling allemaal even belangrijk zijn. 4.800 leerlingen uit 188 klassen doen dit jaar mee aan Futsal Fissa. En als het aan initiatiefnemer KNVB ligt, dan worden dat er de komende jaren nog veel meer.

Drijvende kracht namens de KNVB achter Futsal Fissa is Mohammed Attaibi. Kortweg Mo. Afgestudeerd socioloog, marketeer bij de KNVB én professioneel zaalvoetballer; hij kwam al meer dan 75 keer uit voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Over het sportieve onderdeel van het programma – het zaalvoetbal – zegt hij: “We zien als KNVB dat veel jongeren in de leeftijd tussen 12 en 16 stoppen met voetbal en sport. Andere zaken worden belangrijker, zoals verkering of een bijbaantje. Het voordeel van Futsal Fissa is dat we het voetbal naar school toe brengen, in plaats van dat jongeren naar de vereniging moeten komen. Op die manier krijgen de leerlingen op een laagdrempelige manier een alternatief aanbod. Zaalvoetbal op een plek waar ze toch al zijn: dat vinden ze echt tof.”

Hele klas

Futsal Fissa omvat veel meer dan sport alleen. De KNVB heeft het programma in overleg met Coca-Cola vanuit een veel breder maatschappelijk oogmerk opgezet en ontwikkeld. Mo legt uit: “Bewegen is natuurlijk heel belangrijk. Maar we proberen nadrukkelijk ook andere talenten te benutten van de leerlingen. We willen juist ook jongeren die minder goed zijn in sport in beweging krijgen. Voorwaarde voor deelname aan Futsal Fissa is dan ook dat de hele klas meedoet.” Daartoe zijn er parallel aan de zaalvoetbalcompetitie tien challenges ontwikkeld, waarvoor de leerlingen - zoals Mo het uitdrukt - ‘al hun 21th century skills nodig hebben’. Dan gaat het over samenwerken, co-creatie, ondernemerschap, initiatieven nemen, maar ook om flexibiliteit, het vermogen dingen te organiseren en gestructureerd zaken aan te pakken.

Logo’s

Zo doet de eerste uitdaging - waarbij de leerlingen een speelschema voor de competitie moeten maken – een beroep op computerkennis en organiserende vaardigheden. Bij de tweede challenge – ontwerp logo’s voor op de tenues – krijgen de creatieve leerlingen het podium. Er zijn challenges waarbij leerlingen samen een dans bedenken, een artikel schrijven over Futsal Fissa of een videoverslag maken over wederzijds respect in sport. De leerlingen hoeven daarbij niet helemaal zelf het wiel uit te vinden. Ze worden aan de hand genomen door de bekende vlogger Niek Roosendaal, die speciaal voor Futsal Fissa enkele ‘inspirational vlogs’ over de challenges heeft gemaakt.

Bindmiddel

Als partner van de KNVB is Coca-Cola Nederland van meet af aan bij de ontwikkeling van Futsal Fissa betrokken. Therese Noorlander: “Toen we met de KNVB het idee achter Futsal Fissa bespraken, zagen we meteen veel verbindingen. Wij zien sport als het ultieme bindmiddel, als één van de oplossingen voor veel maatschappelijke problematiek. Dat gaat van overgewicht tot gelijke kansen voor iedereen. Dat is de achtergrond van onze samenwerking met de KNVB. Het hogere doel, zo je wilt. Sport als een manier om jongeren in beweging te krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Fysiek, maar ook sociaal, creatief en intellectueel. Doordat ze hun talenten ontdekken en daardoor zelfvertrouwen opdoen. Daarom zijn die challenges ook zo’n belangrijk onderdeel. Je doet dit met je hele klas. Dat sluit aan bij wat wij belangrijk vinden als merk: iedereen hoort erbij. Daarnaast zijn we ook een ondernemend bedrijf dat groot is geworden door te innoveren, te vernieuwen, door dingen te ontdekken. Het plezier om samen die uitdagingen aan te gaan. Ook dat gevoel willen we graag overbrengen met Futsal Fissa.”

VIP-trip

De scholen hebben tien weken de tijd om de Futsal Fissa competitie af te ronden en hun tien beste challenges in te zenden. Eind mei sluit de competitie. Mo: “De scholen kunnen binnen drie scenario’s deelnemen aan Futsal Fissa: verspreiden over tien weken, binnen een projectweek maar ook buiten het gewone lesrooster. Daarin bieden we ze maximale flexibiliteit. Voorwaarde is wel dat uiteindelijk alle tien de challenges geüpload worden. Want zonder die challenges kun je geen prijzen winnen.” En die prijzen mogen er zijn, zegt Mo. “Wat dacht je van een VIP-trip met de hele klas naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Een show van radio 538 op school. Of een bezoek met de hele klas aan een leuk festival, mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola.”