"Vandaag maakt Coca-Cola in West-Europa haar plannen op het gebied van duurzaamheid bekend. Onder de titel 'This is Forward' presenteren we ons actieplan voor de komende jaren. Daarmee zetten we een duidelijke stip op de horizon. En dat doen we met enige trots.

Want we stellen ons voor 2025 een aantal ambitieuze en scherpe doelstellingen op alle gebieden waarop we direct invloed hebben: recycling, suikerreductie en maatschappelijke betrokkenheid. Wij sluiten vanuit Coca-Cola in Nederland aan bij dit nieuwe duurzaamheidsplan.

Bij de totstandkoming van This is Forward zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Het actieplan is het resultaat van uitvoerige gesprekken met zeer veel partijen, waaronder overheden, maatschappelijke organisaties en natuurlijk onze leveranciers en klanten. We hebben voor het plan inzichten verzameld onder meer dan 12.000 consumenten en bijna 1.000 andere stakeholders van Coca-Cola in West-Europa.

Vanuit Coca-Cola Nederland wordt This is Forward vandaag in Den Haag gepresenteerd aan vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en pers. Het is tevens de start van ‘OPEN’; een serie bijeenkomsten die we in november organiseren, waarbij we in dialoog gaan met de samenleving. Een dialoog met mensen uit de politiek, gemeenten, bedrijven, onderwijs, maatschappelijke organisaties én uiteraard met onze klanten. Doel van die bijeenkomsten is om duidelijk te maken wat we gaan doen op het gebied van duurzaamheid, waarom we het doen, maar in de eerste plaats om samen kijken hoe we onze doelen kunnen realiseren. Want de targets staan vast, maar inbreng van onze stakeholders en samenwerken aan bruikbare oplossingen is essentieel voor het bereiken van onze doelen.

Belangrijkste drie thema's van onze strategie

Waar gaan de duurzaamheidambities van Coca-Cola nu precies over? We onderscheiden drie thema's. Het zijn onderwerpen waar wij als Coca-Cola direct invloed op uit kunnen oefenen: onze dranken, onze verpakkingen en onze maatschappelijke rol.

Wat het eerste thema betreft, hier is het doel heel helder: in 2025 moet 50% van ons verkoopvolume in West-Europa afkomstig zijn uit caloriearme of calorievrije dranken. Ter vergelijking: in 2016 was dit nog 34%. Door middel van productinnovaties, duidelijke informatie en kleinere verpakkingen gaan wij het voor consumenten makkelijker maken om bewust om te gaan met suikerconsumptie.

Het tweede thema is verpakkingen. Ook hier komen we met meetbare en concrete doelen. Coca-Cola streeft ernaar om in 2025 100% van haar verpakkingen in te zamelen. Hiermee willen we een substantiële bijdrage leveren aan het terugbrengen van de hoeveelheid zwerfafval in de natuur. Daarnaast moet in 2025 gemiddeld de helft van onze verpakkingen uit gerecycled plastic bestaan. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016 in West-Europa.

Wat het derde thema - onze maatschappelijke rol - betreft: Coca-Cola is een groot merk, een grote organisatie met veel maatschappelijke en economische impact. Wij zijn en voelen ons onderdeel van de samenleving. We staan er midden in. En bij deze positie past een verantwoordelijkheid waaraan we op verschillende manieren invulling geven. We doen dit bijvoorbeeld door het aantal partnerships met maatschappelijke organisaties verder uit te breiden. En door meer medewerkers te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Ook gaan we de positie van jonge mensen en vrouwen binnen de organisatie verder versterken. En het meest concreet: tenminste 40% van de managementfuncties wordt in 2025 bekleed door vrouwen.

Maar ook op andere vlakken - klimaat, water, de leveringsketen - hebben we ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen door onze eigen bedrijfsactiviteiten met 50% teruggebracht in 2020. We gaan ons watergebruik in gebieden met een watertekort tot 100% aanvullen. En in aanloop naar 2020 is 100% van onze belangrijkste grondstoffen afkomstig van duurzame bronnen.

Schaalgrootte heeft impact

Belangrijk instrument in onze duurzaamheidstrategie is de schaalgrootte van onze onderneming. De reikwijdte en de sociaal-economische impact van Coca-Cola in Nederland is groot. Dagelijks drinken Nederlanders 6 miljoen van onze consumpties. Die schaalgrootte is een krachtig middel. Kleine aanpassingen in de productieketen kunnen al relatief grote gevolgen hebben. Of het nu gaat om ingrediënten, verpakkingen, transport, energie- en waterverbruik. Een voorbeeld: de afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd in verduurzaming van onze 1,5 en halve literflessen. Die inspanningen hebben er toe geleid dat er in 2016 4,5 kiloton minder plastic verpakkingsmateriaal op de markt kwam. Op die weg gaan we verder. Door de hoeveelheid gerecycled plastic voor al onze PET-flessen de komende jaren verder te verhogen, willen we een forse impuls geven aan het verminderen van de hoeveelheid nieuw verpakkingsmateriaal.

Kracht van het merk

Daarnaast zullen de komende jaren nog meer gebruikmaken van de kracht van onze merken. In Nederland worden onze merken verkocht op 90.000 locaties. Dat geeft onze reikwijdte aan, maar ook de verantwoordelijkheid die we daarbij voelen en dragen. We willen graag dat onze klanten en consumenten bewust en verantwoord omgaan met onze producten. Met onze consumpties en onze verpakkingen. Andersom verwachten onze klanten dat ook van ons. En dat doen we. Denk aan onze wereldwijde primeur met Sprite, dat in Nederland alleen nog als een volledig suikervrij merk op de markt is. We wijzen de consument steeds intensiever via onze marketingcampagnes op suikervrije alternatieven. Nu al is het marketingbudget voor de suikervrije en suikerarme producten twee keer hoger dan dat van de klassieke varianten. En vanaf november nemen we onze consumenten in een grootschalige merkcampagne ook mee in onze ambities om 100% van onze verpakkingen terug te halen voor recycling. Want consumenten zijn hierin ook een schakel.

Duurzaam doe je niet alleen. Veel oplossingen op het gebied van duurzaamheid hebben alleen effect of zijn alleen maar mogelijk in coalities. Of komen tot stand in gezamenlijk overleg, bijvoorbeeld als het gaat om oplossingen op het gebied van recycling en inzameling van verpakkingsmateriaal. Wij willen hierin meer het voortouw nemen. 'We gebruiken de kracht van onze merken om onze partners en consumenten te inspireren', zo staat het letterlijk in This is Forward. En dat doen we door samenwerking te zoeken, de dialoog aan te gaan en goed te luisteren. En door de lat voor onszelf hoog te leggen. Want we willen onszelf, en alles wat we doen elke dag verbeteren."

Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland
Richard Schlasberg, Country Manager Coca-Cola Nederland