Tijdens de 7e sessie van OPEN in Dongen hebben we het thema inclusiviteit en diversiteit besproken, een belangrijk thema voor ons, want wij willen zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen een inspirerende en diverse omgeving. Bij Coca-Cola zien we op dit onderwerp nog steeds uitdagingen die we aan willen gaan. We praten erover met een divers gezelschap met verschillende invalshoeken in onze fabriek in Dongen.

Het is voor ieder bedrijf belangrijk dat de mensen die er werken zich goed voelen, en daarbij wil je de beste mensen voor je bedrijf. Daarvoor moet je soms ook verder kijken dan je eigen vertrouwde wereldje. Maar het geldt andersom ook, zo zijn er bedrijven die op het eerste gezicht voor een bepaalde groep onbereikbaar lijken en niet eens in overweging genomen worden, puur omdat dit voor die persoon een onbekend terrein is. Hoe zorg je er nou voor dat mensen uit ‘diverse’ werelden elkaar toch vinden op de werkvloer? Hoe groot is je wereld dan?  En hoe verrijkend kan dit zijn voor iedereen?

Inclusief is een gevoel

Dan is er nog inclusiviteit. Dit is het gevoel erbij te horen. Iedereen begrijpt dat wanneer je als transgender op een formulier ziet staan ‘dhr.’ of ‘mevr.’, hier iets gaat wringen, want jij voelt je nou eenmaal niet aangesproken, en dus niet inclusief. Zo blijkt dat 4% van de mensen zich niet identificeert bij een van die labels. Tijdens het gesprek kwamen er nog meer voorbeelden van situaties naar voren waaruit blijkt dat de cultuur van een bedrijf enorm bepalend is voor hoe iemand zich binnen die cultuur voelt.

Ulla Ellens (Associate Director People & Culture BP bij Coca-Cola European Partners Nederland): ‘Diversiteit en inclusiviteit gaan hand in hand. Bij CCEP hechten we naast diversiteit sterk aan inclusie: het gevoel dat je ervaart te mogen zijn wie je bent en die ruimte een ander eveneens toe te staan. Dit kan afwijken van wat je doorgaans als ‘normaal’ verstaat; maar wat is normaal? Pas als je inclusiviteit als organisatie van binnenuit omarmt, is het oprecht en zal iedereen dit herkennen. We hebben hier nog zeker stappen te zetten maar we zijn op de goede weg!’

Verplaatsen in de ander is daarbij volgens iedereen heel belangrijk. Begrijp je echt wat de uitdaging is voor de enige vrouw op de werkvloer? Hoe het is om uit een andere cultuur te komen, een andere taal te spreken? Stel vragen. En toon echte interesse.

Zonder wrijving geen glans

De stap naar diversiteit levert weerstand op, daar is iedereen het over eens. Is het niet omdat je misschien bang bent om niet meer in aanmerking te komen voor een promotie. Of misschien wel omdat je te maken krijgt met mensen uit een andere wereld dan die van jou. Er is veel onwetendheid en misschien wel angst. Andersom zal degene die voorrang heeft gekregen extra hard moeten bewijzen dat dit is vanwege zijn of haar kwaliteit en niet vanwege de ‘diversiteits-maatregel’. Diversiteit gaat over verschillen en dat is spannend. De vraag is, hoe ga je hier als bedrijf mee om?

Joy Lodarmasse (Manager Diversiteit en Inclusie bij Alliander): ‘Op het moment dat je beleid gaat voelen, op het moment dat je bang wordt, dan loop je risico, en dan voel je dat je privileges hebt gehad. Die je misschien kwijtraakt. Het is gewoon ingewikkeld, en soms moeilijk. En dat is logisch, want anders hadden we geen vraagstuk’.

Diversiteit de sleutel tot succes?

‘Een divers team zorgt voor betere resultaten’, klopt dat? Nee, zeggen de experts aan tafel, je hebt eerst een inclusief klimaat nodig om divers te kunnen zijn. Pas dan voelen mensen zich goed en zijn ook de resultaten misschien beter. Hoe reageer jij of je collega als iemand anders is? Dat is ook de vraag. Reageer je met bewondering, of kijk je erop neer. Wordt iemand alleen getolereerd, of wordt iemand ook echt betrokken? Het is belangrijk dat er altijd andere geluiden mogelijk zijn. Je hebt iemand nodig die buiten je cultuur staat om je eigen normen ter discussie te stellen.

De conclusie van dit gesprek is dat er nog een hele wereld te winnen is. Natuurlijk, in de ideale situatie wordt ‘de beste’ gekozen, maar dat gebeurt nog niet altijd. En heel belangrijk… inclusiviteit gaat over iedereen.

Tenslotte een fijne bijdrage uit het publiek “Heb hoop, het komt echt wel goed. De samenleving verandert gewoon heel erg. En de samenleving bepaalt, niet de bedrijven.”