Coca-Cola heeft als doel tegen 2025 100% van de verpakkingen in te zamelen. Op dit moment onderzoeken we hoe wij deze doelstelling gaan halen. We praten met consumenten, werken samen met andere partijen in de keten en zetten de kracht van onze merken in. 

100% inzameling binnen nu en 8 jaar is een grote doelstelling. Door deze doelstelling nu zo uit te spreken krijgen we ook de vraag hoe we dit aan gaan pakken? Dat doen wij door alle verschillende manieren om flessen en blikjes in te zamelen te onderzoeken op haalbaarheid en betaalbaarheid. Samen met de andere partijen in de keten zullen we bekijken welke methode, of combinatie van methodes, het meest effectief is. Dit alles om tot zo hoog mogelijke inzamelpercentages te komen, want onze ambitie staat vast.

Pilot onder 100 gemeenten

Wat goed zou kunnen werken, is om de consument enthousiast te maken voor recycling. Dit onderzochten we onlangs tijdens de pilot ‘Schoon Belonen’ onder leiding van Stichting Nederland Schoon, waar 100 gemeenten aan meewerken. Nederlanders worden met dit project beloond voor het oprapen van zwerfafval en het scheiden van afval via scholen en sportverenigingen. Op dit moment wachten we op de evaluatie van de pilot, maar de voorlopige resultaten zijn goed én gemeenten zijn enthousiast. Aan de hand van de definitieve resultaten bekijken we of dit een goed uitvoerbaar plan is dat we verder kunnen gaan opschalen naar de overige 288 gemeenten in Nederland.

Succes in steden

Een andere mogelijkheid is nascheiding bij de afvalverwerker. Deze methode, waarbij niet de consument het plastic scheidt, maar dit pas bij de afvalverwerker gebeurt, wordt succesvol toegepast in een aantal grote steden. Voor dichtbevolkte omgevingen is dit een praktische en effectieve optie.

Statiegeld

Statiegeld wordt gezien als een van de mogelijke middelen voor het inzamelen van onze verpakkingen. Wij willen een systeem dat zoveel mogelijk inzamelt tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Zoals hierboven beschreven kan het inzamelen flesjes op meerdere manieren gebeuren. Er lopen op dit moment een paar evaluaties en onderzoeken met betrekking tot kunststof verpakkingen in het algemeen en statiegeld in het bijzonder. Al deze evaluaties en onderzoeken zijn relevant om uiteindelijk te kunnen komen tot een weloverwogen besluit voor een effectief en efficiënt inzamelsysteem.

Samen moeten we het doen

Welke methode of combinatie het ook wordt, de consument speelt ook een belangrijke rol. Het is aan ons om, samen met o.a. gemeenten, winkels, overheid en afvalverwerkers te zorgen dat iedereen makkelijk kan inzamelen en dat de consument zich bewust is van de waarde van het materiaal en het belang van recyclen. Maar uiteindelijk is het ook aan de consument om zijn flesje of blikje in de juiste bak te gooien, en niet op straat of in de natuur. Daarom zullen wij de kracht van onze merken meer gaan inzetten om die boodschap over te brengen. Zodat we met elkaar tot de 100% inzameling komen.

  • Download ons nieuwe actieplan voor duurzaamheid. 
  • Ontdek vijf liefdevolle weetjes over recycling.
  • Bekijk deze video gemaakt met 100% recyclebare materialen.