Hoe mooi zou het zijn als elk flesje Coca-Cola dat je in het restaurant van je werk of je opleiding koopt in een vorig leven ook een flesje Coke, Sprite of Fanta was? En in een volgend leven weer? Dat al het PET-plastic dat je weggooit op een popfestival of in een pretpark, ook weer volledig wordt hergebruikt? Volgens Derk van de Luitgaarden, senior manager National & Keyaccounts bij Coca-Cola European Partners Nederland, zijn steeds meer bedrijven en cateraars volop bezig met dit soort duurzame oplossingen.

Zijn klanten: grote, bekende cateringbedrijven zoals Compass, Sodexo, Albron en Vermaat. Circulariteit, het verantwoord hergebruik van grondstoffen en verpakkingen, staat bij veel van hen heel hoog op de agenda, aldus Derk. ‘Sommige klanten zijn zeer bevlogen met het onderwerp bezig’. Enkele grote cateraars zijn inmiddels zelfs eigen horecagelegenheden gestart om te experimenteren met duurzaamheid. Zoals Circl aan de Amsterdamse Zuidas en het Green House in Utrecht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over hergebruik van bouwmaterialen, zoals isolatiemateriaal van oude spijkerbroeken. Maar ook de drankjes en consumpties zijn duurzaam en verantwoord. Derk: ‘In Circl schenken ze bijvoorbeeld bier van regenwater. Best wel lekker.’

Voortouw

Veel van de duurzame inspanningen vinden plaats in nauwe samenspraak tussen opdrachtgever en cateraar. En volgens Derk neemt Coca-Cola als leverancier daarbij ook steeds meer het voortouw. Zeker waar het gaat over PET-recycling.  ‘We gaan actief het gesprek aan met opdrachtgevers en klanten over inzameling en hergebruik van onze verpakkingen.’ De achtergrond daarbij is het duurzaamheidsplan dat Coca-Cola vorig jaar november heeft gepubliceerd onder de noemer This is Forward. Daarin is onder meer vastgelegd dat alle verpakkingen van het bedrijf in 2025 voor minstens de helft uit gerecycled materiaal moeten bestaan. Derk: ‘Coca-Cola heeft als doelstelling dat we tegen 2025 in West-Europa 100 % van onze verpakkingen inzamelen. Daarbij richten we ons niet alleen op de voorkant van het proces, de afvalscheiding, maar ook op de verwerking. We proberen de hele keten mee te nemen.’ Hij legt uit: ‘Als consument zie je van het hele proces alleen de voorkant: je gooit papier bij papier en plastic bij plastic. En laten we eerlijk zijn, dat kan hier en daar nog wel beter. Daarom proberen wij samen met de cateraars de consumenten ook meer bewust te maken van het belang van afvalscheiding op het werk, in de bedrijfskantine. Maar er zit natuurlijk ook nog een hele wereld achter. De wereld van de afvalverwerking. Voor de verwerking van PET tot nieuwe flesjes is het van belang dat het PET-plastic zo zuiver mogelijk blijft en zo min mogelijk vermengd wordt met andere typen plastic. Want hoe zuiverder het PET, hoe beter het gerecycled kan worden. Op hele grote schaal, bij huishoudelijke inzameling bijvoorbeeld, is dat natuurlijk niet zomaar te realiseren. Maar op kleinere schaal, in een gesloten omgeving als je samenwerkt met een bedrijf en een cateraar, kun je echt wel stappen maken.’

Challenge

Als concreet voorbeeld van het streven naar verbeteringen op het gebied van afvalverwerking, noemt Derk de challenges die Coca-Cola onlangs is aangegaan met een aantal universiteiten en hbo’s op het gebied van afvalinzameling. Veel hbo’s en wetenschappelijke opleidingen hebben een Green Office – een groep studenten die het bestuur adviseert over duurzaamheid, zowel op de campus als in het onderwijsaanbod. En op een aantal plaatsen luidt dan het advies: maak deze campus PET- en afvalvrij.
Derk: ‘Voor de zomer hebben wij op een grote bijeenkomst met tal van Green Offices onze visie op hergebruik van verpakkingen uiteengezet. We hebben de studenten laten zien wat Coca-Cola nu al allemaal doet op dit vlak en wat onze doelstellingen zijn. En we hebben ze uitgedaagd om met haalbare ideeën te komen. Over een kleine maand presenteren enkele teams hun plannen. Samen gaan we met de beste ideeën aan de slag. Eerst om ze ter plaatse uit te voeren en misschien op te schalen naar meerdere locaties. Want wat op de ene campus werkt, slaat waarschijnlijk ook aan bij studenten in andere steden. Dat kan gaan om beter promomateriaal op de opleiding, om meer en betere afvalbakken of welke creatieve en effectieve maatregel dan ook. Ik ben echt heel nieuwsgierig naar de uitkomsten.’