I. Algemene privacyverklaring

II. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

III. Met wie delen we UW PERSOONSGEGEVENS?

IV. Welke persoonsgegevens worden naar buiten de Europese Economische Ruimte verzonden?

V. Overige belangrijke zaken betreffende onze naleving van gegevensbescherming

VI. Externe websites

VII. Wat zijn uw rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, hoe kunt u deze rechten uitoefenen en hoe kunt U contact met ons opnemen?

VIII. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

IX. Wijzigingen aan dit PRIVACYbeleid

X. Toepasselijke wetgeving