Op 22 februari was in het nieuws dat Coca-Cola in Schotland zich heeft uitgesproken voor een beter systeem voor afvalinzameling.

Wij lichten graag ons standpunt op het gebied van duurzame verpakkingen, recycling en statiegeld toe in de context van Nederland.

Duurzame verpakkingen en recycling zijn belangrijke speerpunten voor Coca-Cola. We zetten continue stappen om onze verpakkingen steeds duurzamer te maken, met gebruik van steeds minder materiaal en minder energie, zodat de impact op het milieu geminimaliseerd wordt. Hergebruik van grondstoffen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Zo zijn al onze verpakkingen 100% recyclebaar en bestaan onze verpakkingen in toenemende mate uit gerecycled materiaal (bijvoorbeeld: de 1,5 literfles in Nederland bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled PET). Overal waar wij als Coca-Cola actief zijn, dragen we bij aan een systeem voor inzameling van onze en andere verpakkingen. Per land zijn de inzamelsystemen van afval verschillend georganiseerd, vandaar dat in ieder land bekeken moet worden welke methode voor inzameling het meest effectief is.  Hierbij zullen wij altijd streven naar een eenduidig systeem voor een land waarmee zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal ingezameld wordt, tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Ander inzamelingssysteem in Schotland

In Schotland is, in tegenstelling tot Nederland, vandaag de dag nog geen goed werkend inzamelingssysteem voor afval. Een situatie die zelfs verslechtert en niet langer houdbaar lijkt. Dit heeft ons ertoe gebracht om naar voren te stappen en samen met partners het Schotse systeem voor afvalinzameling tegen het licht te houden en mogelijk te vervangen door een nieuw systeem voor goede en effectieve afvalinzameling in Schotland. Statiegeld op drankverpakkingen zou hier onderdeel van kunnen zijn.

Coca-Cola niet vóór of tegen statiegeld

In Nederland is de situatie anders. Hier wordt al sinds jaar en dag samengewerkt door allerlei partners in de keten (producenten, supermarkten, landelijke overheid, gemeenten, afvalverwerkers) om tot goede inzameling en recycling van zo veel mogelijk afval te komen. We zien hoge inzamelingscijfers in Nederland voor alle ingezamelde afvalstromen, ook voor plastic. Programma’s als Plastic Heroes en Schoon Belonen boeken goede resultaten waarbij niet alleen drankenverpakkingen maar ook andere waardevolle, herbruikbare stromen worden ingezameld. Wij als Coca-Cola zijn dan ook niet vóór of tegen statiegeld; wij willen samen met alle betrokken partijen toewerken naar één systeem voor inzameling van zo veel mogelijk herbruikbare materialen. Want van belang is dat naast flessen ook allerlei andere verpakkingen en materialen hergebruikt kunnen worden.