Vandaag is Greenpeace een campagne gestart waarin zij aandacht vraagt voor plastic zwerfafval in zee. Greenpeace spreekt The Coca-Cola Company als wereldwijd bedrijf aan haar verantwoordelijkheid te nemen om de plastic soep tegen te gaan.

Net als Greenpeace zijn wij van mening dat plastic afval zo veel mogelijk moet worden ingezameld en niet in de natuur moet belanden. Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda. Zo streven wij ernaar dat al onze verpakkingen 100% recyclebaar zijn waardoor zij opnieuw verwerkt kunnen worden tot flessen of ander materiaal.

Coca-Cola in Nederland heeft onlangs op verzoek van Greenpeace Nederland een uitgebreide vragenlijst over plastic verpakkingen beantwoord en in alle openheid en transparantie de gevraagde informatie gedeeld. We hebben uitgelegd welke verantwoordelijkheid wij zelf nemen en waarin wij samenwerken met anderen om ervoor te zorgen dat:

  • Verpakkingen na gebruik niet in het milieu belanden maar worden ingezameld en verwerkt voor nuttig hergebruik;
  • Verpakkingen verder verduurzamen zodat ze onder andere minder materiaal bevatten en een steeds hoger percentage gerecycled PET (RPET) bevatten.

Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en zijn actief in gesprek met alle partijen in Nederland die een bijdrage leveren aan een succesvolle organisatie van afvalinzameling. Sterker nog, het is bekend dat er op dit moment gesprekken en onderzoeken lopen naar hoe we de huidige goede resultaten van inzameling van plastic flessen (95% voor grote flessen en 70% voor kleine flesjes) in Nederland nog verder kunnen verbeteren.

Wij zorgen er voor dat al onze verpakkingen opnieuw verwerkt kunnen worden: al onze Nederlandse flessen en blikjes zijn 100% recyclebaar. In Nederland gebruiken we gemiddeld 39% gerecycled PET (RPET) voor onze flessen. Gemiddeld 50% voor grote flessen en 25% voor kleine flessen.

Wij zijn altijd bereid om in dialoog te gaan en samen te werken om tot duurzame, effectieve en efficiënte oplossingen te komen. Want om het probleem rondom zwerfafval te adresseren, zul je lokaal moeten samenwerken. Wij staan daar voor open en zetten daar op in.

Recyclebaar materiaal als basis en een goed werkend inzamelingssysteem, waar de consument ook deel van uitmaakt, is onze inzet om te komen tot een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze medialijn via 010-245 68 50 - cocacolacommunicatie@coca-cola.com