Vorige week zagen we de choquerende beelden van Animal Recovery Mission (ARM) waarop dierenmishandeling te zien was bij Fair Oaks Farms, een van de dertig leveranciers van onze fairlife-partners. Bij Coca-Cola hechten we veel belang aan dierenwelzijn en zijn we diep geraakt door deze beelden. Elke vorm van dierenmishandeling is onaanvaardbaar en druist in tegen onze bedrijfswaarden. Daarom hebben we samen met onze fairlife-partners onmiddellijk de nodige maatregelen genomen.

fairlife* heeft het gebruik van melk van Fair Oaks Farms onmiddellijk stopgezet. Bijgevolg bevat geen enkel fairlife-product nog melk van Fair Oaks Farms.

Daarnaast is The Coca-Cola Company gestart met eigen onafhankelijke onderzoeken naar alle zuivelleveranciers van fairlife om er zeker van te zijn dat zij de hoogste normen op het vlak van dierenwelzijn in acht nemen. Onze onderzoeken vormen een aanvulling op de audits door fairlife zelf, die deze week van start gaan.

Dit zijn nog meer maatregelen die fairlife onmiddellijk heeft genomen om het dierenwelzijn te waarborgen bij alle boerderijen die het bedrijf bevoorraden:

  • de komende 30 dagen bezoekt fairlife zijn 30 toeleveranciers om zich ervan te vergewissen dat er geen systematische inbreuken gebeuren op het vlak van dierenwelzijn. Alle bezoeken moeten tegen 6 juli 2019 zijn afgerond. 
  • fairlife verhoogt de frequentie van zijn onaangekondigde steekproefsgewijze controles naar 24 per jaar voor elk van zijn toeleveringsbedrijven.
  • fairlife eist dat alle medewerkers van zijn toeleveranciers jaarlijks opnieuw gecertificeerd worden op het vlak van dierenwelzijn.
  • fairlife eist van zijn toeleveranciers dat ze een nultolerantiebeleid blijven toepassen op het vlak van dierenmishandeling. Dat houdt in dat de samenwerking met werknemers die worden betrapt op dierenmishandeling, wordt stopgezet en dat er, indien nodig, een onderzoek wordt ingesteld door de politiediensten. In deze zaak zijn alle personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling ontslagen en moeten alle andere betrokkenen zich verantwoorden voor hun daden.

Bij The Coca-Cola Company doen we al het nodige om de internationaal erkende dierenwelzijnsnormen correct af te dwingen door deze op te nemen in onze Leidraad inzake duurzame landbouw, in onze Leidraad voor leveranciers en in onze auditprocessen.

Dat is onze topprioriteit. We weten dat mensen hoge verwachtingen hebben over het gedrag en de producten van Coca-Cola en dat we een belangrijke rol kunnen spelen voor de bevordering van het dierenwelzijn in de zuivelsector.

*fairlife is in 2012 in de Verenigde Staten opgericht als een joint venture tussen The Coca-Cola Company en Select Milk Producers. Coca-Cola in Nederland heeft fairlife niet in het portfolio.