WAAR STREVEN WE NAAR 

Voor de productie van onze dranken gebruiken we energie. In hetproceskomt CO2 vrij. Met ambitieuze doelstellingen werken we aan verbetering. Ons doel is om in 2020 de CO2-voetafdruk door onze activiteiten met een derde te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2007. 

energie&klimaat-embed.png

ENERGIEBESPARING OP TAL VAN FRONTEN

Een reëel doel, want we liggen al jarenlang op schema - of we liggen zelfs vóór. Ook letten we goed op de overige activiteiten in de productieketen. Onze leveranciers betrekken we actief bij energiebesparing: van de telers van onze ingrediënten tot de producenten van onze verpakkingen, van bedrijven die onze dranken vervoeren en koelen tot bedrijven die lege verpakkingen inzamelen voor recycling.

Natuurlijk kan ons bedrijf niet zónder energie. Waar we wel naar streven, is om het gebruik van fossiele brandstoffen in onze productieprocessen te beperken. Ook hiervoor hebben we doelen bepaald: 35 procent van alle energie moet in 2020 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen en op termijn zelfs 100 procent. Verder werken we aan een efficiënter gebruik van energie in alle stadia van productie en distributie.