CAPRI-SUN SCHAKELT OVER NAAR PAPIEREN RIETJES

CAPRI-SUN SCHAKELT OVER NAAR PAPIEREN RIETJES

Sinds kort zijn alle rietjes van Capri-Sun volledig van recycleerbaar karton gemaakt. Deze verandering sluit aan bij onze ambities om het gebruik van onnodig plastic zoveel mogelijk te beperken. Tevens is dit in lijn met de Europese Single Use Plastic-richtlijn (SUP). Deze nieuwe wetgeving is in heel Europa op 1 juli 2021 van kracht geworden..

 

Circulaire verpakkingen

 

Het verwijderen van plastic rietjes is een nieuwe stap naar ons doel om volledig circulaire verpakkingen te gebruiken. Zo maken we onze verpakkingen lichter, werken we toe naar 100% recyclebare verpakkingen, voorkomen we het gebruik van onnodig plastic of gebruiken we 100% gerecycled plastic in plaats van nieuw plastic. 

 

 

100% recycleerbaar

 

Het papieren rietje is 100% recycleerbaar. Gooi het dus niet weg samen met de pouch, maar leg het bij het papierafval. De rietjes kregen trouwens een Forest Stewardship Council-accreditatie, wat betekent dat de rietjes ook uit gerecycleerd materiaal gemaakt zijn. Het nieuwe rietje is zo ontworpen dat het zo nauwkeurig als mogelijk op dezelfde manier werkt als het oude rietje.

 

Lees meer over onze ambities rond verpakkingen.