We zetten in op een verantwoorde marketing en verkoop van Coca-Cola producten. Zo maken we bijvoorbeeld nooit rechtstreeks reclame voor onze producten bij kinderen jonger dan 13 jaar. Op middelbare scholen hanteren we een gedragscode en geven we invulling aan een verantwoord assortiment als ondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen.

Onze marketingcampagnes zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Dat betekent dat we geen reclame maken op tv-zenders waarvan de programma’s zijn gericht op basisschoolkinderen. Ook adverteren we niet in magazines en op website die specifiek op kinderen gericht zijn, en zijn we in Nederland niet aanwezig op basisscholen. Hiermee leeft Coca-Cola de richtlijnen na van UNESDA - de Europese brancheorganisatie voor frisdranken - die rechtstreeks op jonge kinderen gerichte reclame afwijst.

Gezondere keuze op middelbare scholen en MBO

Logo-Akkoord-JOGG.jpg
Coca-Cola is ondertekenaar van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. We nemen de verantwoordelijkheid met concrete ambities om middelbare scholen en het MBO een gezondere keuze te bieden. Deze keuze voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Op middelbare scholen bieden we in koelapparatuur een breed en gevarieerd assortiment aan, met nadruk op light en zero dranken en waters.

 

Gezonder aanbod in sportkantines

Ook committeren we ons aan een gezonder aanbod in sportkantines. We werken hiervoor samen met diverse lokale partijen en onze klanten. Het thema gezonde sportkantines is volop in ontwikkeling. Wij gaan mee in vragen van onze klanten over dit thema en zetten ons in om heel gericht een gezonder drankenaanbod te realiseren.