Meer keuze, minder calorieën

Samen met de Nederlandse frisdrankindustrie hebben wij de ambitie om in 2020 15% procent minder calorieën via frisdranken op de markt te zetten, ten opzichte van het basisjaar 2012. In het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling hebben wij ons als doel gesteld de hoeveelheid suiker in producten te verlagen. Door middel van productinnovatie, meer marketinginspanningen op laagcalorische dranken en kleinere verpakkingen werken wij aan het bereiken van deze doelstelling. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de introductie van vijf caloriearme of -vrije producten in 2016: Coca-Cola life met minder suiker, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola zero sugar cherry en twee smaken Chaudfontaine Fusion. Naast deze introducties richt Coca-Cola haar marketingbudget voornamelijk op dranken met weinig of geen calorieën. Waar in 2012 35% van het marketingbudget aan deze categorie werd besteed, was dit in 2016 ruim 70%; een verdubbeling van het budget voor laagcalorische dranken.

Vermindering van plastic in verpakkingen

Plastic gebruik in Nederland neemt jaar-over-jaar toe. Sinds 2007 is de hoeveelheid op de markt gebracht plastic met 13% toegenomen. Coca-Cola werkt eraan om de hoeveelheid nieuw plastic voor haar verpakkingen zoveel mogelijk te beperken of terug te dringen. Op twee van de meest verkochte flessen, de halve- en anderhalve-liter fles, heeft Coca-Cola respectievelijk een reductie van 67% en 42% bewerkstelligd, afgezet tegen 2007. In 2016 bespaarde Coca-Cola hiermee 4.5 kiloton plastic in Nederland. Dit staat gelijk aan 18% van de jaarlijkse hoeveelheid voor PET-flessen op de markt gebracht plastic van de totale frisdrankenindustrie waarmee Coca-Cola jaarlijks 7.6 kiloton aan broeikasgassen voorkomt. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 1.600 auto’s.