Zomercampagne 2019 | Coca-Cola NL

Zomercampagne 2019 | Coca-Cola NL

Dat is de boodschap die we deze zomer op al onze Coca-Cola verpakkingen communiceren om bewustwording over recyclen bij consumenten te vergroten en samen te werken aan een wereld zonder zwerfafval. De campagne wordt breed ondersteund en draait in volle gang, dus het is een mooi moment om in gesprek te gaan met Coca-Cola Nederland directeur Ben Bijnens over de campagne en onze andere inspanningen op het gebied van recycling en het voorkomen van zwerfafval.

 

"De wereld heeft een afvalprobleem en wij willen en moeten onderdeel zijn van een oplossing”, begint Ben Bijnens. “Verpakkingen horen niet thuis in de natuur en daarom dragen we actief bij aan én investeren we in systemen met als doel om uiteindelijk al onze verpakkingen in te zamelen en te hergebruiken. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we ook de consument bij nodig. Daarom staat onze zomercampagne dit jaar volledig in het teken van recycling.”

Over de aanleiding van de campagne vertelt Ben: “We hebben met een team gedragswetenschappers in kaart gebracht welke drijfveren van belang zijn als het gaat om recycling en het voorkomen van zwerfafval. Dat zijn er best veel, een prikkel kan er een zijn – zoals een prijs die je kan winnen of je geld terugkrijgen in het geval van een statiegeldfles - maar ook andere drijfveren spelen een rol en soms is een combinatie weer van toepassing. Met deze campagne spelen we in op die opgedane kennis, en passen we als het ware een ‘nudge’ toe. Vervolgens zullen we uitgebreid onderzoeken, ook op gedragswetenschappelijk vlak, of dit daadwerkelijk gewenst effect heeft. Ik vind dat ontzettend interessant en kijk er naar uit de inzichten te delen. Ook als die niet goed zijn, want we leren door te doen.”

 

Inzamelen van onze verpakkingen

En de reactie op de campagne? Ben: “We krijgen hele positieve commentaren op de campagne. Mensen die het stoer vinden of gewoon ‘van nu’. Soms krijgen we kritiek, dat we er alleen een commercieel belang bij zouden hebben en het niet oprecht is. Dat snap ik. Maar ik zou wel durven stellen: commercieel gezien zijn andere campagnes interessanter. Denk aan het weggeven van zonnebrillen of zonvakanties. Maar wij hebben de intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan met dit onderwerp en juist de uitdaging aan te pakken dit op een aansprekende manier richting tieners te laden. We durfden het aan omdat we ook in de bredere strategische duurzaamheidsagenda grote stappen zetten. Met deze campagne benutten we het potentieel om al die consumenten en veelal ook jonge mensen wat bij te brengen en de hand te reiken om ons te helpen.”

 

This is Forward

Ben voegt toe: “De zomercampagne is niet onze enige actie ten aanzien van duurzaamheid binnen ons bedrijf. In het kader van ons duurzaamheidsplan ‘This is Forward’ hebben we stevige ambities voor 2025. Zo willen we 100% van onze verpakkingen terugkrijgen om te recyclen. Op die manier kunnen we steeds meer gerecycled materiaal gebruiken in onze verpakkingen, concreet willen we dat dit minimaal 50% is per verpakking tegen 2025. We behalen deze mijlpaal dit jaar al voor onze Nederlandse PET-flessen en daarmee lopen we ver voorop in de drankenindustrie. We gaan daar waar mogelijk nog een stap verder. De PET-verpakkingen van onze merken Chaudfontaine, Honest en Smartwater zullen uit 100% gerecycled plastic bestaan eind dit jaar.’