Samen Sterk: Coca-Cola biedt extra steun aan het Rode Kruis.

Samen Sterk: Coca-Cola biedt extra steun aan het Rode Kruis.

Hulp aan mensen in nood. Dat is waar het Rode Kruis al sinds 1867 voor staat. En nu, tijdens de COVID19 crisis, is deze hulp meer dan nodig. Begin april werd bekend gemaakt dat The Coca-Cola Company, onze bottelpartners en The Coca-Cola Foundation wereldwijd 120 miljoen dollar doneren om de hulpverlening in de getroffen gemeenschappen te ondersteunen. In Nederland zullen wij met een donatie van $400.000 (omgerekend €372.382) vanuit The Coca-Cola Foundation de helden van het Rode Kruis ondersteunen.

 

We’re in this together...

Het is niet de eerste keer dat de wegen van The Coca-Cola Foundation en het Rode Kruis elkaar kruisen. Meer dan 100 jaar geleden (in 1917) vond de allereerste fondsenwerving plaats ten behoeve van het Amerikaanse Rode Kruis. The Coca-Cola Company en The Coca-Cola Foundation hebben, samen met lokale bottelpartners, het Rode Kruis door de jaren heen ondersteund met financiële donaties, schenkingen van dranken, vrijwilligerswerk door werknemers en door het delen van marketingassets en expertise. De samenwerking is uitgegroeid tot een krachtig, internationaal en intensief partnerschap waarbij de focus ligt op noodhulp en wederopbouw.

 

Een interview met de Noodhulp Coördinatoren van het Rode Kruis

Wie kan ons nu het best uitleggen hoe de noodhulp van het Rode Kruis er op dit moment uitziet? Dat zijn natuurlijk de Noodhulp Coördinatoren die dagelijks het veld in gaan om mensen in nood te helpen. In dit artikel vertellen zij meer over de werkzaamheden die de hulpverleners en vrijwilligers verrichten tijdens deze crisis, welke uitdagingen ze dagelijks te wachten staan, welke successen zij tot dusver hebben mogen vieren, hoe de donatie van The Coca-Cola Foundation kan bijdragen én krijgen wij te horen hoe een dag in het leven van een Rode Kruis hulpverlener eruitziet.  

 

 

Wat doen jullie precies in de strijd tegen COVID19?

Het Rode Kruis is in Nederland volop bezig met de hulpverlening in de strijd tegen corona. Dit doen we onder andere met de Rode Kruis Hulplijn. Dit is een telefonische hulplijn (070- 44 55 888) die dagelijks van 09.00 – 21.00 uur geopend is en een luisterend oor biedt aan de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. Daarnaast hebben we het Let op Elkaar Netwerk. Hierbij kun je voor jezelf of iemand anders een concrete hulpvraag stellen via de Hulplijn of website van het Rode Kruis. Een Rode Kruis vrijwilliger of Ready2Helper die in de buurt woont van de hulpvrager, gaat dan naar diegene toe om bijvoorbeeld een boodschap te doen of een praatje te maken.

 

Verder ondersteunen wij bij ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD’s en huisartsenposten. We helpen bijvoorbeeld bij de ingang om bezoekers te ‘screenen’ op eventuele verschijnselen van het coronavirus. Je kunt hierbij denken aan het opmeten van de temperatuur en het vervoer van mensen vanuit het ziekenhuis naar hun huisadres en vice versa. Als er ‘corona gerelateerde patiënten’ worden vervoerd, doen wij dit uiteraard volledig in beschermende kleding en nemen we alle maatregelen hiervoor in acht.

 

Door het coronavirus is er ook een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen, zoals maskers, handschoenen en brillen. Het Rode Kruis startte daarom een centrale inzamelactie om al deze spullen te verzamelen. Tot slot vind je onze hulpverleners en vrijwilligers ter ondersteuning bij voedselbanken bij het inpakken en verspreiden van voedselpakketten en helpen wij waar nodig bij de opvang van daklozen.

 

Welke uitdagingen komen daarbij kijken? En hoe gaan Rode Kruis medewerkers daarmee om?

Een van de uitdagingen is om alle acties veilig en volgens de richtlijnen van RIVM, WHO en onze eigen veiligheidsprotocollen uit te voeren. Rode Kruis-vrijwilligers zijn hierop getraind en ook de Ready2Helpers (burgerhulpverleners) krijgen, voordat zij worden ingezet, instructies voor de actie waarbij zij gaan ondersteunen. 

 

Onze hulpverleners weten goed waar ze aan toe zijn, maar het werk is soms zwaar en emotioneel beladen. Ook de gesprekken die we binnenkrijgen via de Rode Kruis Hulplijn zijn soms best pittig, maar we proberen de beller altijd zo goed mogelijk bij te staan in deze periode.

 

Hoe beschermen jullie je fysiek en mentaal tegen de gevolgen van het virus? 

Fysiek door de hygiëne- en beschermingsmaatregelen in acht te nemen en door toe te zien op voldoende rust. Daarnaast geven onze vrijwilligers goede voorlichting; wat kun je verwachten, hoe kun je daar op reageren en ook vragen we van hen goed op elkaar te letten en met elkaar te praten. Na afloop van de actie onderhouden we contact met vrijwilligers om na te praten over hoe ze hun inzet hebben beleefd.

 

Zijn er bepaalde mijlpalen of overwinningen waar jullie trots op zijn? Of juist naartoe werken?

We zijn trots op iedere inzet die we mogen uitvoeren. Een mooi voorbeeld is dat we mensen die in de zorg werken kunnen ondersteunen, waardoor zij zich kunnen toeleggen op hun zorgverlenende kerntaak.

 

Wat hebben jullie tijdens deze periode onder- of overschat? 

De veerkracht van de Nederlandse maatschappij is opvallend. We zien dat allerlei sectoren, instellingen, bedrijven maar ook veel particulieren zich snel en adequaat aanpassen. Dit houdt in dat ook wij ons aan de nieuwe situatie hebben aangepast. Hierdoor vullen we nu soms andere vormen van hulpverlening in, werken we samen met nieuwe partners of organisaties en is de inzet van onze vrijwilligers ook soms anders dan voor de periode waarin het coronavirus de kop op stak. Je kunt hierbij denken aan vrijwilligers die vaak op evenementen worden ingezet, maar nu bijvoorbeeld bij een huisartsenpost ondersteunend werk verrichten.

  

Hebben jullie tips voor onze lezers in deze tijd? Of een boodschap die jullie nog extra willen meegeven?

Ondanks het nare virus en de gevolgen op mensen, zie je ook mooie dingen opbloeien. Meer aandacht voor mensen die alleen zijn, meer aandacht voor elkaar op straat. Het lijkt net of we beleefder zijn geworden als we elkaar de ruimte geven. Wat zou het mooi zijn als we die aandacht voor elkaar zouden kunnen vasthouden, ook na de 1,5 meter periode.

 

Hoe wordt de bijdrage van The Coca-Cola Foundation ingezet?  

De bijdrage van The Coca-Cola Foundation wordt op diverse manieren ingezet. We gebruiken het om extra beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en maskers, te kopen voor onze vrijwilligers. Zo kunnen zij op een veilige manier hun werk doen. Het Rode Kruis ondersteunt momenteel op diverse plekken in het land ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD’s. Om ons werk daar zo goed mogelijk te doen, is extra materiaal nodig. Denk bijvoorbeeld aan medische tenten, thermometers en brancards. Ook daar gebruiken we de bijdrage van The Coca-Cola Foundation voor. Het resterende deel van de donatie wordt ingezet om de Rode Kruis Hulplijn te continueren. Zo investeren we in de aanschaf van nieuwe telefoonlijnen en headsets.

 

Andere initiatieven

Coca-Cola steunt naast het Rode Kruis ook andere instanties die allemaal op verschillende manieren het verschil maken in deze uitdagende periode. Een Liveblog met updates hierover vind je hier

 

Zelf ook helpen?

Ook jij kunt je steentje bijdragen om deze strijd te overwinnen. Via deze link kan je een (eenmalige) gelddonatie doen aan het Rode Kruis. Maar, je hebt natuurlijk óók de mogelijkheid om je aan te melden voor lokaal vrijwilligerswerk, zoals Ready2Help.