FAQ

Publicatiedatum:
30/08/2017

Wat doen jullie om inzameling van verpakkingen te bevorderen?

Samen met onze partners in de industrie dragen we actief bij aan de volgende systemen voor inzameling van verpakkingen:

  • Voor grote PET-flessen is dat het statiegeldsysteem;
  • Voor andere plastic en blik verpakkingen is dat Plastic Heroes
  • Voor inzameling van kleine flesjes werken we actief samen met onze partners en dragen we bij aan Schoon Belonen
  • Voor het tegengaan van zwerfafval ondersteunen we de stichting Nederland Schoon.

Al deze systemen en initiatieven gezamenlijk dragen bij aan een effectieve en efficiënte inzamelingsstructuur. Voor elk systeem geldt dat de rol en het gedrag van de consument cruciaal is. Daarom informeren we, naast bovengenoemde initiatieven, consumenten via symbolen en teksten op onze verpakkingen op welke manier de verpakking na consumptie dient te worden aangeboden en zetten we de kracht van onze merken en verpakkingen in om de consument bewust te maken van zijn rol en het belang van recyclen.

 


Terug naar de FAQ pagina